BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TRIỆT LÔNG TRỌN GÓI

DỊCH VỤ LIỆU TRÌNH THỜI GIAN GIÁ GỐC GIẢM 55%
Triệt lông nguyên 2 nách trọn gói 10-20 phút 1.300.000 vnđ 499.000 vnđ
Triệt lông mép trọn gói 15-20 phút 1.300.000 vnđ 499.000 vnđ
Triệt lông mặt trọn gói 20-30 phút 2.500.000 vnđ 699.000 vnđ
Triệt lông nguyên 2 tay trọn gói 30-40 phút 5.000.000 vnđ 2.000.000 vnđ
Triệt lông nửa 2 tay trọn gói 20-30 phút 3.500.000 vnđ 1.500.000 vnđ
Triệt lông nguyên 2 chân trọn gói 40-50 phút 8.000.000 vnđ 3.000.000 vnđ
Triệt lông nửa 2 chân trọn gói 30-40 phút 5.000.000 vnđ 2.000.000 vnđ
Triệt lông vùng kín trọn gói 20-30 phút 7.000.000 vnđ 3.000.000 vnđ
Triệt lông vùng ngực trọn gói 15-25 phút 3.000.000 vnđ 799.000 vnđ
Triệt lông 1 đường bụng trọn gói 15-25 phút 2.200.000 vnđ 1.000.000 vnđ
Triệt lông nguyên lưng trọn gói 25-35 phút 4.000.000 vnđ 1.500.000 vnđ
Triệt lông nửa lưng trọn gói 20-25 phút 2.000.000 vnđ 699.000 vnđ
Triệt lông toàn thân trọn gói 150-180 phút 25.000.000 vnđ 9.500.000 vnđ